Tweewekelijkse gebedsdienst

Maandag 1 maart is de tweewekelijkse gebedsdienst van 19.30 uur tot 20.00 uur.
Deze vindt vanwege de coronamaat-regelen telefonisch plaats. U wordt hartelijk uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dat gaat als volgt: u draait/toetst 0202588977.
Volg dan de instructie van de telefoniste: toets 261836981 en sluit af met een #.
Dat is alles. Daarna hebben we een groepsgesprek waarbij iedereen kan meebidden
en alles kan horen.
Naast bellen is er de mogelijkheid om te videobellen.
Graag dan een e-mail naar weijdeh@worldonline.nl.
Gebed is in deze moeilijke tijd hard nodig. Doet u met ons mee?