Tweewekelijkse Gebedsdienst

De tweewekelijkse gebedsdiensten is op maandag 20 december a.s. Deze vindt vanwege de corona-maatregelen telefonisch plaats. Aanvang 19.30 uur. U wordt hartelijk uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit gaat als volgt: u draait/toetst 020-258 89 77.
Volg dan de instructie van de telefoniste: toets 337 887 537 en sluit af met een #.
Dat is alles. Daarna hebben we een groepsgesprek waarbij iedereen kan meebidden en alles kan horen. Naast bellen is er de mogelijkheid om te videobellen. Graag dan een e-mail naar weijdeh@worldonline.nl.