Tweewekelijkse gebedsdienst

Maandag 15 augustus is de tweewekelijkse gebedsdienst in de Maranatha Kerk.
Aanvang 19.30 uur. Komt u meebidden? U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.
‘Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer’
(Psalm 141: 2).