Tweewekelijkse Gebedsdienst

Maandag 27 maart  is de tweewekelijkse gebedsdienst in de Maranatha Kerk.
Aanvang 19.30 uur. Komt u meebidden?
U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.