Tweewekelijkse Gebedsdienst

Maandag 24 april is de tweewekelijkse gebedsdienst in de Maranatha Kerk.
Aanvang 19.30 uur. Komt u meebidden?
U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.
“… en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus”
(Efeziërs 5: 20).