Uitnodiging gezamenlijke gemeenteavond

Gezamenlijke gemeenteavond over ‘Discipelschap’.

Als bijlage bij het kerkblad vindt u de brochure ‘Discipelschap’. Misschien dat die term
u nauwelijks iets zegt. In de komende periode gaat u er nog veel over horen.
Om te beginnen staat het thema komende zondag, 3 november, centraal in de morgendiensten
van alle vier de wijkgemeenten. En het is het onderwerp van de jaarlijkse gezamenlijke
gemeenteavond, over ruim anderhalve week, woensdagavond 13 november, om 20.00 uur,
in de Grote Kerk. U bent daar hartelijk welkom!

Vanwaar al die aandacht voor discipelschap? Wat verstaan we eronder? Wat kan dit
betekenen voor onze wijkgemeenten? Voor u als gemeentelid? Voor de rol van de kerk
in ons dorp? Tijdens de gemeenteavond krijgt u via een gevarieerd programma antwoord
op deze vragen.
De brochure geeft alvast een eerste aanzet voor de gemeente-brede bezinning.
Achter de schermen is die al veel eerder begonnen. Het proces is begonnen met een
vraag rond de pastorale zorg aan mensen die wel in de ‘kaartenbak’ staan, maar
niet of nauwelijks (meer) naar de kerk komen. Van daaruit is de bezinning op gang
gekomen over het evangelisatie- en jongerenwerk.
Een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle vier de wijkgemeenten heeft een
plan op tafel gelegd, daarbij geassisteerd door de IZB, een landelijke organisatie
voor missionaire werk. Dat plan is door de algemene kerkenraad aanvaard.
Op 16 oktober heeft er een gezamenlijke ambtsdragersvergadering plaatsgevonden,
waarin we van hart tot hart met elkaar over het thema ‘discipelschap’ hebben gesproken.
Opvallend was de eensgezindheid waarmee de aanwezige ambtsdragers uitspraken
dat deze nieuwe aanpak tot zegen mag zijn voor onze gemeenten en voor het persoonlijk
leven van de leden.
Woensdagavond 13 november vertellen we u daar meer over. En we horen graag
uw inbreng. Als het maar even kan, zorg dat u erbij bent!