Uitnodiging Ontmoetingsdag Confessionele Vereniging

Ontmoetingsdag 3 oktober 2015
Dr. Arjan Plaisier, scriba van de Prot. Kerk in Nederland, heeft toegezegd een causerie
te houden naar aanleiding van de door hem geschreven brieven over het ambt
en ook aandacht te geven aan de notitie: ‘Kerk op weg naar 2025’.
Daarbij is er ook alle tijd om met elkaar en met dr. Plaisier in gesprek te gaan over
de gepresenteerde gedachten bij onze eigen zorg en vreugde voor de gemeente
van Christus nu en in de toekomst.

Van harte welkom!

Neem ook anderen mee die belangstelling hebben voor het onderwerp!
De dag begint om 10.00 uur. (De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk)
Gratis parkeergelegenheid, vlakbij station NS.
Na afloop kunt u deelnemen aan de lunch (kosten €15,=).
Graag opgave voor de lunch vooraf via cvsecretaris@gmail.com of tel. 06-10311947