Uur van gebed voor het winterwerk

Zoals reeds eerder aangekondigd is er op woensdagavond 26 september 2018 een moment van gebed voor het komende winterwerk. We willen als gemeente bij elkaar komen in de Grote Kerk om te bidden.

Na een opening willen we in verschillende groepen bidden voor de kerkdiensten, het clubwerk, de KB, de kringen, de vrouwenverenigingen, de mannenvereniging, de catechisatie, de belijdeniscatechese, het mentoraat, het evangelisatiewerk en al de andere activiteiten die in onze gemeente worden gedaan.

Wij bevelen heel hartelijk dit moment van gebed bij u aan en zien u graag van 19.30 tot 21.00 uur in de Grote Kerk.

Namens commissie gemEentezijn, Jan Willem Westland