Verandering oppasruimte PWA school

Op zondagmorgen 15 december zal de kinderoppas voor één keer in een klaslokaal
gehouden worden. De ruimte waarin normaal kinderoppas wordt gehouden is
namelijk ingericht voor de kerstvieringen van de groepen 1 en 2 van de Prins Willem
Alexander-school. De andere oppasruimte vindt u door via het tweede trappenhuis
naar boven te lopen. Het lokaal bevindt zich dan meteen aan uw linker hand.
De kinderen uit groep 3/4 van de kindernevendienst zullen dit keer beneden aan
het eind van de gang kindernevendienst hebben.

Op zondagmorgen 15 december verzorgen de volgende personen de kinderoppas:
Martine Roeleveld (sleutel)
Mariët Tanghé
Karin Versteeg
Ilse Visser
Susanne de Bie