Verdiepingsconferentie 25+ in Gouda

Op zaterdag 24 mei 2014 D.V. wordt een Verdiepingsconferentie 25+ georganiseerd. Het thema van deze dag is “Ik ben Die Ik ben – Beeld van God in een beeldcultuur”. Sprekers zijn prof. dr. Peels, oudtestamenticus aan de TUA (over het beeld van God in het Oude en Nieuwe Testament) en mw. Eijmael-Verkade, klinisch psycholoog bij Eleos (over de relatie tussen Godsbeeld en zelfbeeld). Daarnaast zijn er diverse workshops waarin het thema verder wordt uitgediept. De conferentie wordt gehouden in de Driestar Educatief,

Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda.
Aanmelden kan via: www.verdiepingsconferentie.nl.