Vergadering Grote Kerkenraad

Dinsdag 4 februari komt de Grote Kerkenraad van onze wijken om 19.45 uur bijeen in het CJMV-gebouw. Na deze vergadering van de beide wijkkerkenraden, komen de ouderlingen nog afzonderlijk bijeen in hun eigen ‘consistorie’-vergaderingen.