Vergadering huiscatechese wijken 1 en 2

Maandagavond 17 december is er om 20.00 uur een teambijeenkomst van de huiscatechese. We blikken terug op de afgelopen catecheseavonden en bereiden ons voor op de komende bijeenkomsten. Zo is er een enthousiaste groep catecheten die zich inzet voor het geloofsgesprek met onze jongeren. Denk aan onze jongeren en huiscatecheten in uw voorbede!