Vergadering kleine kerkenraad 1 & 2

Dinsdag 9 februari om 19.45 uur vergadert de kleine kerkenraad van onze beide wijken.
Of de belijdeniscatechisatie woensdag 10 februari om 20.00 uur zal kunnen doorgaan, is op het moment van schrijven nog niet bekend.
Na een korte moderamenvergadering donderdag 11 februari om 19.00 uur, is er om 19.45 uur een bijeenkomst van de organisten met vertegenwoordigers van de vier wijken onder leiding van de verantwoordelijke kerkrentmeester Kees van der Sluijs.

Ds. G.J. Mink