Vergadering kleine kerkenraad wijk 1 en 2

De kleine kerkenraad bijeen komt op dinsdagavond 27 november in de Maranathakerk. Voorafgaande aan deze vergadering is er – zoals altijd – vanaf 19.30 uur gelegenheid om met vragen te komen vanuit de gemeente.