Vergadering Moderamen wijk 1

Reguliere vergadering.