Vergadering moderamina 1&2 en spreekkwartier

Dinsdagavond 29 augustus vergaderen de beide moderamina van onze kerkenraden in de Maranathakerk. In een moderamenvergadering wordt de agenda van de kerkenraad voorbereid. Daarbij is het altijd goed om input te krijgen vanuit de gemeente. Mocht u dus vragen of opmerkingen hebben of feedback willen geven op het beleid, dan is er voorafgaande aan de moderamenvergadering gelegenheid om dit te delen.
Vanaf 19.30 uur tot 19.45 uur zijn er moderamenleden aanwezig voor een zgn. ‘inloopspreekuur’ waar u /jij met eventuele vragen/opmerkingen terecht kunt.