Vergadering moderamina wijken 1 en 2

Op dinsdag 29 november vergaderen de gezamenlijke moderamina om 19.45 uur in de Maranathakerk. Hieraan voorafgaand nodigen we gemeenteleden van harte uit om vragen of opmerkingen door te geven in een ‘spreekuur’ vanaf 19.15 uur. Fijn dat er de afgelopen keer gebruik van werd gemaakt door gemeenteleden, die zich meldden. Zo hopen we als gezamenlijke kerkenraden nog beter te horen wat er in de gemeente leeft.