Vergadering wijkkerkenraad

Dinsdagavond 21 januari vergadert de wijkkerkenraad in het Dienstgebouw. Aanvang 19.45 uur. We nemen in deze kring afscheid van vertrekkende ambtsdragers en verwelkomen de aantredende ambtsdragers. Tegelijkertijd bezinnen we ons erop hoe om te gaan met de twee bestaande vacatures van blokouderling. Wilt u de wijkkerkenraad opdragen in gebed?