Vergaderingen wijkkerkenraden wijken 1 en 2

Dinsdag 30 juni komten onze wijkkerkenraden digitaal bijeen. Er valt heel wat te bespreken, zeker met het oog op de nieuwe fase met versoepeling van de coronamaatregelen die per 1 juli ingaat. We gaan tenslotte naar een hybride systeem:
een deel van de gemeente kan fysiek in de kerk aanwezig zijn, een groter deel is kerkganger-thuis. Hoe geven we dit op basis van het advies van de Commissie-anderhalvemeterkerk en volgens besluit van de Algemene Kerkenraad in onze diensten vorm? Hoe bevorderen we de samenhang binnen onze eigen en tussen onze beide kerkenraden? Hoe kunnen we dienstbaar zijn aan de opbouw van de gemeente?
Wilt u de kerkenraad in uw voorbede gedenken?