Vergaderingen woensdag 15 juni

Ouderenpastoraat
Woensdag 15 juni om 13.30 uur is er een vergadering van de kerngroep van het ouderenpastoraat in de consistorie van de Maranatha Kerk. We bespreken de voortgang van dit werk en nemen afscheid van afgetreden ouderling-ouderenpastoraat zr. Rita van Ferneij-Molenaar en verwelkomen haar opvolger, br. Gert de Bruin.

Moderamen Algemene Kerkenraad
Op dezelfde middag, maar dan om 16.00 uur, komt het moderamen van de Algemene Kerkenraad bijeen in het Dienstgebouw, om de vergadering van de kerkenraad voor te bereiden, die acht dagen later gehouden zal worden.