Verkiezingsavond [wijk 4]

In de nog openstaande vacature voor ouderling is door de kerkenraad van wijk 4, na kennisneming van de ingebrachte aanbevelingen, het volgende dubbeltal gesteld:

– W. van der Valk

– M. de Waard

De verkiezingsavond wordt gehouden op dinsdag 29 maart om 19.30 uur in de Grote Kerk. In uw voorbede en meeleven aanbevolen.