Vervolgkring doopcatechese wijken 1 en 2

Op maandag 19 november komen we bij elkaar met enkele jonge ouders.
Nadat zij enige tijd geleden doopcatechese volgden, werd de wens uitgesproken
om een vervolgkring op te starten. Jonge ouders, die eveneens belangstelling
hebben, zijn hartelijk welkom om 20.00 uur in de Maranathakerk.