Viering Heilig Avondmaal Huize Overslydrecht

Op D.V Vrijdag 12 september zal tijdens de weeksluiting in Huize Overslydrecht het Heilig Avondmaal bediend worden. De aanvang is 18.30 uur. De dienst zal geleid worden door Ds. H. J. v. d. Veen.
Bij deze viering willen we ook allen uitnodigen die om wat voor rede dan ook niet deel kunnen nemen aan de viering tijdens de diensten op Zondag 14 september. Er is ook deze keer is vervoer geregeld voor hen die niet zelf hier naar toe kunnen komen.
Wilt u van deze dienst gebruik maken, bel dan met diaken M. Groothedde, telefoon 632333, en hij zorgt ervoor.
Tijdens deze viering zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek.
De Herberg wil een oase van rust zijn voor hen die door de zorgen van het leven ter neer gedrukt worden.  Meer hierover leest u in het kerkblad van volgende week.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Wij u een gezegende viering toe.

Namens de diaconie,
P. de Jager
M. van Wijk