Viering Heilig Avondmaal Overslydrecht

Op D.V vrijdag 5 december a.s. zal tijdens de weeksluiting in Huize Overslydrecht het Heilig Avondmaal bediend worden. Aanvang is 18.30 uur, de voorganger is Ds. J.F. Tanghé.
Bij deze viering willen we ook allen uitnodigen die niet aan de viering tijdens de erediensten op D.V zondag 7 december deel kunnen nemen. Voor hen die van vervoer afhankelijk zijn is er ook nu weer de mogelijkheid om gehaald te worden. Indien u van deze dienst gebruik wil maken, neem dan contact op met diaken J. de Koning, telefoon 411081.
Ook deze keer willen we een collecte houden. Deze is bestemd voor de Commissie Hulp Roemenië.
Meer over deze collecte kunt u lezen in het kerkblad van D.V. vrijdag 28 november.
Graag willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen.
We wensen u een gezegende viering toe.

Namens de diaconie,

P.de Jager,
M. van Wijk