Visitatie wijk 1

Op dinsdag 23 juni is wijk 1 aan de beurt voor de periodieke visitatie vanuit de classis.
Dit betekent dat gemeenteleden persoonlijk of afgevaardigden van het gemeentewerk de visitatoren kunnen spreken. Dit kan plaatsvinden vanaf 19.30 uur in de Maranathakerk. Vanaf 20.00 uur vindt er een kerkenraadsvergadering plaats samen met de visitatoren.