Volhouden!

U heeft toch wel dinsdagavond 2 oktober gereserveerd? Op die avond zal het bijbelstudieboekje dat de vier predikanten geschreven hebben gepresenteerd worden.
Als predikanten hebben we met vreugde gewerkt aan de totstandkoming van dit boekje.
Ds. Paul Visser uit Amsterdam zal spreken in het kader van missionaire toerusting en discipelschap. We starten om 20.00 uur in de Grote Kerk. Binnenkort zal, gelijktijdig met de nieuwe Gemeentegids, het boekje op alle adressen met leden van onze Hervormde Gemeente worden bezorgd.

Van harte welkom in de Grote Kerk!