Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Na de dienst van openbare belijdenis van het geloof zondagmorgen, gaan we ons zondagavond  10 april in de Maranatha Kerk, aan het begin van de Stille Week, voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. Tot geloof komen is één, geloof belijden is twee, maar volharden in het geloof, drie, is niet zo eenvoudig. Dat lukt ons niet uit onszelf. Hierom is het mooi deze bijzondere zondag, waar ’s morgens het ‘Hogepriesterlijk gebed van Jezus’ aandacht vroeg, af te sluiten met de overdenking van een ander gebed van de Here Jezus: ‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor jullie gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken’ (Lucas 22: 31-32). Ja, er is geloofsversterking te verkrijgen. Wat een zegen!
De voorganger in deze dienst is ds. G.J. Mink.