Voorbereiding huiscatechese onderbouw

Op maandagavond 14 maart bespreken we (om 19.00 uur in het Dienstgebouw) met de huiscatecheten in de onderbouw-groepen weer twee nieuwe thema’s, die de komende weken aan de orde zullen komen. De onderwerpen in dit blok gaan over Jezus, de Zoon van God. De nieuwe thema’s maken duidelijk wat de betekenis is van Jezus’ opstanding en van zijn hemelvaart. Bidt u mee om goede gesprekken met de jongeren tijdens de huiscatechese?