Voorjaarsconcertarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Op zaterdag 2 april is er weer een activiteit in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

Wandeling op de Ederheide
Ontvangst met koffie in de Herberg om 10.30 uur; vandaar vertrek naar Natuurcentrum Veluwe. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. Een wandeling van ongeveer 5 km, vanaf Natuurcentrum Veluwe, langs onder andere de Kreelse Plas en het Belgenmonument. Het Natuurcentrum ligt in een fraai en veelzijdig gebied aan de rand van de Ederheide op de landbouwenclave ‘De Hindekamp’. De afwisseling van heidevelden, bossen, poelen en plassen zorgt voor een rijke flora en fauna. Naast deze natuurlijke elementen is er ook  een schaapskooi met een kudde. Het Belgenmonument is een gedenksteen ter herinnering aan het Belgische Vluchtelingenkamp ‘Vluchtoord’ ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Bij het Natuurcentrum is ook een kruidentuin, die wij zullen bezoeken. In de tuin zijn de biotopen van de Veluwe in het klein te vinden: drie akkertjes, een kruidentuin, een bloemenweide, natte en droge ruigte, houtwal, poel, heidestruweel, vlindertuin, hoogstam-fruitbomen en een bijenstal. Op een sporenplein kunnen pootafdrukken van in de omgeving voorkomende dieren als das, wild zwijn, ree en edelhert worden herkend.

Concert
Het middagprogramma biedt een concert in het Koetshuis door Marjolein de Wit met fluit en Johan Bredewout aan de piano. Voor deze gelegenheid is een boeiend programma samengesteld met veel variatie in samenspel en solovertolkingen. Het concert begint om 14.30 uur. Wilt u alleen het concert bijwonen, dan bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Koetshuis.

Kosten
Volledig arrangement: € 25,- (inclusief lunchpakket); alleen concert: € 15,-.

Aanmelden
Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-3342225.

Opbrengsten
Alle musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.