Voorjaarszendingscollecte

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Zondag 10 maart 2019 – Een nieuw begin voor de kerk op Cuba

Cubaanse kerken leiden onder het communisme al jarenlang een sluimerend bestaan. De bevolking zoekt houvast en zingeving: het communistische systeem kraakt in zijn voegen en de kerken groeien.

Maar om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel; theologie en diaconaat.

Kerk in Actie wil graag (onder andere) met de voorjaarszendingscollecte de kerken en daarbij de predikanten en vrijwilligers ondersteunen met theologisch onderwijs en met het opzetten van diaconale activiteiten. Helpt u ook mee aan een nieuw begin voor de kerk op Cuba?

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl.