Voorjaarszendingscollecte

Wij vragen uw aandacht voor de voorjaarzendingscollecte van a.s. zondag. De opbrengst van deze collecte wordt geheel besteed aan het zendingswerk in Kameroen. Wij bevelen dat zeer in uw offervaardigheid en gebed aan.