Voorjaarszendingscollecte 9 maart

Zondag 9 maart wordt in de diensten van wijk 1 en 2 uw bijdrage gevraagd voor het zendingswerk. De opbrengst gaat deze keer naar Moldavië waar alleenstaande ouderen het hardst worden getroffen door de economische crisis. Velen hebben slechts een pensioen van rond de € 20,- per maand, waarvan ze onmogelijk kunnen rondkomen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze in de winter in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in het dorp Tintareni van thuiszorg en een warme maaltijd. Bethania heeft ook het initiatief genomen om voor terminale ouderen een hospice op te zetten, zodat ze in hun eigen omgeving met mensen om zich heen waardig kunnen sterven.

De Zendingscommissie wijk 1 en 2