Voorjaarszendingscollecte

Voorjaarszendingscollecte

Jelyn wil graag haar geloof beleven. Ze woont, samen met miljoenen christelijke arbeiders, in de Golfstaten. Daar moeten ze hard werken voor een schamel loon en ze voelen zich eenzaam. Ze vinden maar moeilijk aansluiting bij de bestaande kerken, door taal- en cultuurverschillen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten leidt mensen uit de kerken op om Bijbelverhalen te vertellen volgens de methode ‘Simply the Story’ (STS). Na het vertellen van het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken over het persoonlijke geloof. Door de STS-methode vinden de gastarbeiders bemoediging en troost in de boodschap van de Bijbel. Ook Jelyn heeft hierdoor geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golfstaten.
Helpt u mee om deze collecte op zondag 1 maart tot een succes te maken? Zendingscommissie wijk 1 en 2