Voortgezette belijdeniskring

Woensdagavond 21 september komen we samen met de groep gemeenteleden die in april belijdenis deden van hun geloof. We willen nog een ‘extra’ seizoen samen doorpraten over onderwerpen die raken aan het geloof, de Bijbel en christen-zijn in deze tijd.
Bidt u mee om een gezegend seizoen?