[VRdB] Avondkring

Op donderdagavond 12 december hopen we onze kerstavond te houden. De inloop is omĀ  17.15 uur; maaltijd: 17.30 uur; het avondprogramma begint om 19.30 uur. Wie zich nog niet heeft opgegeven voor de maaltijd kan dit alsnog doen bij Hermien Rijnhout. Graag bestek en een dinerbord meenemen. We hopenĀ  op een fijne en gezegende avond met elkaar.