[VRdB] Avondkring

De Kerstavond ligt achter ons. We hebben gehoord van het rijke Kerstevangelie. God gaf zijn Zoon tot verzoening van onze zonden. Hij is Koning en zal eeuwig Koning blijven. Voor ons liggen de kerstdagen en de jaarwisseling. Het bestuur wenst u Gods nabijheid en Zijn zegen voor deze dagen. Hij weet wat we nodig hebben, genezing als er ziekte is, troost als er verdriet is, bemoediging als we moedeloos zijnā€¦

Al in de eerste week van het nieuwe jaar hebben we op donderdag 6 januari een avond van de vrouwenkring. Bijbelstudie 5 is aan de beurt: Het Koninkrijk is dichtbij (Markus 1: 9-28). We kunnen niet bij elkaar komen. Het wordt weer een uitzending. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze eruit gaat zien. We informeren u via de mail of de brievenbus.