[VRdB] Avondkring

Op D.V. 8 maart gaan we verder met bijbelstudie 9 over Johannes de Doper. Het thema is ‘Twijfel en aanvechting’. Deze bijbelstudie is te vinden in het februarinummer van ‘De Hervormde Vrouw’. U en jij worden vanaf 19.15 uur verwacht in de Maranathakerk. Om 19.45 uur beginnen we met het programma. Iedereen hartelijk welkom.