[VRdB] Avondkring

Op D.V. 5 april is het  al de laatste kringavond van dit seizoen. Deze avond is ook de laatste Bijbelstudie (nr. 10) over het leven van Johannes de Doper aan de orde. Het thema is ‘De aardse loopbaan beëindigd’ en is te vinden in het maartnummer van ‘De Hervormde Vrouw’. Zoals gewoonlijk beginnen we om 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur bent u/ ben jij hartelijk welkom in de Marana-thakerk. Op D.V. 21 april volgt er nog een gezamenlijke afsluiting van Vrouwen rondom de Bijbel. Zie uitnodiging in het Kerkblad van 16 maart jl. Graag opgeven vóór 6 april 2018!