[VRdB] Avondkring alle leeftijden

Op D.V. donderdag 15 december a.s. houden wij onze kerstviering in de Maranathakerk. Vooraf beginnen we met een broodmaaltijd. Wilt u daaraan meedoen en heeft u zich hiervoor nog niet opgegeven, dan kunt u dit alsnog doen bij Hermien Rijnhout via e-mail. De broodmaaltijd begint om 17.30 uur en u bent vanaf 17.15 uur van harte welkom. Graag een bord, bestek (mes, vork én lepel) en theeglas meenemen.  Het avondprogramma begint om 19.30 uur. De kerstliturgie uit het blad ‘De Hervormde Vrouw’ meenemen is niet nodig, omdat de liturgie door middel van powerpoint wordt gepresenteerd. Er wordt een collecte gehouden  voor de bestrijding van de onkosten en voor de vakantieweken van alleengaanden. We zien uit naar een goede ontmoeting met elkaar. Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom.