[VRdB] Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 28 oktober 2021. We vervolgen de studie over Handelingen en behandelen deel 2 van de studie, hoofdstuk 2: Ruzie in de gemeente (n.a.v. Handelingen 15). We gaan verder met vraag 7.

Ontvangst 9.00 uur met koffie/thee.

Aanvang bijbelstudie 9.15 uur.

U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!

Contactpersonen:

Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584