[VRdB] Jonge vrouwenkring

Op D.V. woensdag 5 april hebben we nog één keer dit seizoen een bijbelstudieochtend als Jonge Vrouwenkring. Het afgelopen seizoen hebben we nagedacht over de Psalmen. Het ging over rechtvaardig zijn (Psalm 1), wat is een mens (Psalm 8), de neergebogen ziel (Psalm 43), Gods scheppingskracht en het verlangen naar recht (Psalm 139),

vergevende genade (Psalm 99), Israëls God schrijft geschiedenis (Psalm 105), gebedsworsteling (Psalm 131) en als laatste mag het gaan over Gods naam loven! (Psalm 149). Wat hebben we veel om God voor te danken, dat hopen we ook met elkaar te doen.

We komen bij elkaar in de Maranatha Kerk. De inloop is vanaf 9.15 uur, we starten de ochtend om 9.30. Er is kinderoppas aanwezig. We kijken uit naar jullie komst!