[VRdB] Ochtendkring alle leeftijden

Wij nodigen u en jou uit voor donderdagmorgen 2 november. Dan komt Greet Peters ons vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij in het afgelopen jaar in Suriname heeft gedaan. Haar man Miguel is nog uitgezonden voor de MAF in Suriname. In de Handpalm staat de koffie/thee klaar vanaf 9.00 uur. We willen deze morgen beginnen om 9.30 uur. Iedereen is dus van harte welkom om met ons naar de ervaringen en belevenissen van Greet te komen luisteren. Aan het eind van de morgen zal een collecte worden gehouden, die o.a. bestemd is voor de verzendkosten voor het versturen van Bijbels naar Suriname.