Vrouwen rondom de Bijbel [Avondkring]

Op D.V. donderdag 11 december  komen we als vrouwen-kring weer bijeen in de Maranathakerk. We houden dan onze kerstbijeenkomst. We beginnen vooraf met een broodmaaltijd. Wilt u daaraan meedoen en heeft u zich hiervoor nog niet opgeven, dan kunt u dit alsnog doen bij Hermien Rijnhout, telefoon 419 329 of e-mail. U bent welkom vanaf 17.15 uur. De broodmaaltijd begint om 17.30 uur. Graag een bord, bestek en beker meenemen.

In de Hervormde Vrouw van oktober 2014 staat de kerstliturgie die we deze avond gebruiken. Wilt u ook die meenemen?  Er wordt een collecte gehouden voor  de bestrijding van de onkosten en voor de vakantieweken gehandicapten. We zien uit naar een goede ontmoeting met elkaar. Belangstellenden en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.