Vrouwenstudiekring Rondom het Woord

Geweldig hoeveel vrouwen er de eerste keer aanwezig waren. Sluit je gerust bij ons aan als je toen niet aanwezig kon zijn. Woensdagochtend 2 oktober ben je van harte welkom in de Maranathakerk. De deur staat om 9.00 uur voor jou open. Om half 10 starten we. De oppas wordt verzorgd door Annelies Karens, Tabitha Vendeville en Nellie Klerk. Iets lekkers voor bij de koffie of thee wordt meegenomen door: Annelies Karens, Jeanette Groen en Annemarie Boers. We gaan met elkaar nadenken over 1 Johannes 2:3-17. De Bijbelstudie is te vinden in het juni nummer. Wat mij aansprak in de Bijbelstudie was de volgende uitspraak n.a.v. vers 6: “Gods kinderen komen bij lange na niet zover als de Heere Jezus, maar ze lopen wel op dezelfde weg als Hij. En wat een genade: aan het einde van de aardse loopbaan, mogen ze zijn waar Hij is.” Als vrouwen mogen we elkaar bemoedigen en aansporen, zo te wandelen als Jezus gewandeld heeft. We zien daarom uit naar jouw komst!