Vrouwenvereniging Dorcas

De dagen van gedenken zijn voorbijgegaan en we vinden het fijn om elkaar weer
te ontmoeten. Meestal zitten we in kleine kringen rond een tafel, een uitstekende
gelegenheid om te praten met elkaar. We gaan verder met de brieven van Johannes.
Uit de Hervormde Vrouw van november, bestuderen we Bijbelstudie 6 met de
vragen die erbij staan. Wanneer u die thuis voorbereidt kunnen  er goede gesprekken W
ontstaan. Vanuit 1 Joh. 4 praten we over Gods liefde. In vraag 5 worden de sacramenten
erin betrokken. Gods liefde wordt zichtbaar! Het gaat er niet om dat we een precies
antwoord op een vraag geven maar veel meer om ons te bezinnen op de dingen
die de Bijbel aanreikt, daar wil de Heere Zijn zegen aan verbinden. Fijn als u komt
wanneer u al langer lid bent maar ook als u even “om de hoek” wilt kijken in de
grote zaal van de Maranathakerk. Hartelijke groeten, het bestuur.