Vrouwenvereniging Dorcas

Tijdens de komende kringavond lezen we 3 Johannes helemaal, het kleinste Bijbelboek met 219 woorden in de Griekse vertaling. In deze brief komen we een aantal namen tegen. Een persoonlijke brief dus. Via Gajus richt Johannes zich tot de gemeente en zo is deze brief in de Bijbel terecht gekomen als een Woord van God voor de kerk van alle tijden. We bespreken de vragen 1, 2, 3 en 6. Uit de Hervormde Vrouw van maart. [De brief op blz.12 hoort erbij.] Donderdag staat de koffie klaar om 19.30 uur, we hopen op een goede bespreking met elkaar.