Weeksluiting huize Overslydrecht

Op vrijdag 19 februari hoopt ds.  J.W. Sparreboom  namens onze wijkgemeente de weeksluiting in Overslydrecht te leiden. Deze begint om 18.30 uur. Voorafgaande aan deze samenkomst is er vanaf 18.00 uur gelegenheid om samen te zingen.