Weeksluiting Overslijdrecht

Vrijdagavond 21 februari zal ds. J.W. Sparreboom  – voor de laatste keer – een weeksluiting in Overslydrecht leiden. Deze samenkomst begint om 18.30 uur.
De zaal is open om 18.00 uur en er worden voorafgaande aan de dienst liederen
met elkaar gezongen.