Weeksluiting Overslydrecht

Vrijdag 20 januari om 18.30 uur hoop ik weer voor te gaan in de weeksluiting in Overslydrecht. Mooi dat deze bijeenkomsten wekelijks gehouden kunnen worden.
Samen zingen en samen luisteren naar het Woord van God. Bovenal samen de zegen
van onze goede God ontvangen.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier.
ds. G.J. Mink