Welkom iedereen op het IJSBAANTERREIN!!

Welkom iedereen !
Het is zover : de eerste Run & Fun actie op het IJsbaanterrein aan de Lijsterweg
op zaterdag 6 juli.
Van 11.00 – 16.00 uur bent u/ben jij van harte welkom om onder andere leuke
(water)spelletjes te doen, creatief te zijn, iets te eten en te drinken, uw boodschappen
te doen bij onze ( fruit)kraam en uw auto te laten wassen.
Ook kunt u iemand in het zonnetje zetten door het bestellen van een fruitige mand.
De jongeren die zich op hebben gegeven om een zeepkist te maken, verwachten
wij om 11.00 uur. Graag je sponsorlijst en –geld meenemen.
Het startschot voor de zeepkistenrace wordt om 14.00 uur gegeven. De kinderen
die zich op hebben gegeven voor het sponsorspel verwachten wij om 12.00 aan
de start. Nemen jullie je eigen vervoermiddel, sponsorlijst en – geld mee ?
U bent van harte welkom ! Vergeet u niet uw auto om deze eens lekker te laten
wassen/stofzuigen en uw lege statiegeldflessen ?
Bent u deze dag niet in de gelegenheid om te komen, maar wilt u wel het jeugdwerk
steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer 35.93.02.718
t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Sliedrecht.
Laat u ons, ook als het inmiddels wat warmer is, niet in de kou staan ?
Commissie Run & Fun actie